top of page

TERMINARZ REALIZACJI

27.12.2021-26.01.2022

27.01. 2022-28.02.2022

27.01. 2022-28.02.2022

01.03. 2022-31.03.2022

marzec - zrealizowane

01.04. 2022-30.04.2022

kwiecień - zrealizowane

01.05. 2022-31.05.2022

maj - zrealizowane

01.06. 2022-30.06.2022

09.2022

10.2022

październik - zrealizowane

11.2022

12.2022

01.2023

02.2023

03.2023

04.2023

05.2023

06.2023

09.2023

10.2023

11.2023

12.2023

listopad
- zrealizowane

grudzień
- zrealizowane

styczeń
- zrealizowane

luty
- zrealizowane

marzec
- zrealizowane

kwiecień
- zrealizowane

maj
- zrealizowane

wrzesień
- zrealizowane

październik
- zrealizowane

listopad
- zrealizowane

bottom of page