top of page

STRUKTURA CENTRUM

"Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

oś priorytetowa IV Innowacje społeczne

INSTYTUCJE PARTNERSKIE

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej 

Zadania MOPS w Krakowie w Projekcie polegają na uruchomieniu i obsłudze infolinii dla mieszkańców dzielnic objętych działaniem Centrum

Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Krakowa

Zadania Wydziału Edukacji UM Krakowa w Projekcie polegają na utworzeniu ZPK w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 

Specjalistyczny Szpital im. dr J. Babińskiego

Zadania Specjalistycznego Szpitala im. J Babińskiego w projekcie jako lidera polega na zarządzaniu i koordynowaniu wszystkich działań w ramach Projektu

bottom of page