top of page

MODEL PRACY ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM

Model, według którego pracuje Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Południe, opracowany i przetestowany został  przez działające od kilku lat w Warszawie Bielańskie Środowiskowe  Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

i wpisuje się w tworzony obecnie nowy system opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. System ten obejmuje trzy poziomy referencyjne.

Pierwszy poziom to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej (w strukturach Szpitala Babińskiego w Krakowie od kwietnia 2020 roku działają już trzy takie poradnie obejmując swoim zasięgiem dawne dzielnice Podgórze i Krowodrzę oraz Skawinę).

Poziom drugi to środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Jego działania obejmą nie tylko konsultacje lekarza ze specjalizacją z psychiatrii dziecięcej, przyjmującego w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz możliwość leczenia w Oddziale Dziennym (tak jak dzieje się to w obecnie funkcjonującym w Szpitalu Babińskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży) oraz - dodatkowo - zgodnie z założeniami reformy - prowadzić będzie działalność środowiskową.

Trzeci poziom tworzą Ośrodki Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej z izbą przyjęć oraz całodobowym oddziałem, który realizuje zarówno przyjęcia planowe jak i przyjęcia w sytuacji zagrożenia życia.

Centrum zajmuje się także kwestiami profilaktyki i promocji, w tym np. szkoleniami dla rodziców/opiekunów, nauczycieli czy też pracę z młodymi ludźmi, tak w szkołach jak i innych miejscach (np. klubach sportowych, czy ośrodkach).

Zrzut ekranu 2021-11-11 21.28.36.png
bottom of page