top of page

Ty jesteś
w centrum

ŚRODOWISKO

ZDROWIE PSYCHICZNE

DZIECI I MŁODZIEŻ

Jakość zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży stale obniża się. Młodzi ludzie skarżą się coraz częściej na różnego rodzaju trudności, z którymi nie są w stanie poradzić sobie sami. Rodzice często również bezradnie rozkładają ręce, niepewni swoich kompetencji w tym zakresie. Zwrócenie się po pomoc do instytucji świadczących pomoc w obszarze zdrowia psychicznego nadal budzi lęk i opór. Stąd też zrodziła się potrzeba deinstytucjonalizacji.

Specjaliści Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pomagają młodym pacjentom oraz ich rodzinom w ich środowisku naturalnym, wychodząc w ten sposób na przeciw ich oczekiwaniom.

Troska o dobrostan psychiczny jest nie mniej ważna niż zdrowy tryb życia czy odżywiania. Tak, jak ciało potrzebuje odpowiednich warunków, by dobrze funkcjonować, psychika również powinna być odpowiednio zaopiekowana. Często jednak przypominamy sobie o tym, dopiero kiedy zaczyna dziać się coś niepokojącego. Jest to znak, że subtelne sygnały ostrzegawcze zostały zbagatelizowane. To ostatni moment żeby zatroszczyć się o zdrowie psychiczne. Ważna jest odpowiednia interwencja. Zgłoszenie się po pomoc do specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym - psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów. Osób, którym troska o zdrowie psychiczne bardzo leży na sercu.

Dzieci i młodzież są w trudniejszej sytuacji niż osoby dorosłe. Nie mają wiedzy i zasobów, dzięki którym mogliby sami poradzić sobie z problemami natury psychicznej. Wspierająca rola osób dorosłych jest zatem nie do przecenienia. Świadomość dziecka, że może oprzeć się na zaufanym dorosłym daje poczucie bezpieczeństwa. Pozwala mieć nadzieję, że sytuacja chociaż często bardzo trudna, nie jest jednak bez wyjścia. 

Zainteresowanie i troska rodziców, opiekunów o zdrowie psychiczne modeluje tak bardzo pożądaną w dzisiejszych czasach, postawę świadomego bycia i życia "tu i teraz". Jest to kapitał, który niewątpliwie będzie przynosił korzyści również z przyszłości. 

bottom of page