top of page

Ty jesteś
w centrum

Rozszerzamy działalność Centrum

Głównym celem projektu jest udzielenie bezpłatnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dzieciom, młodzieży i ich rodzinom. W ramach projektu każda osoba w wieku do 18 roku życia (do 21 r.ż. jeśli nadal realizuje obowiązek szkolny) doświadczająca kryzysu zamieszkała na terenie działania centrum zostanie objęta kompleksowym, wielokierunkowym wsparciem zapewniającym ciągłość terapeutyczną.

Od stycznia 2023r. działalność ŚCZP DiM obejmuje dodatkowe dwie dzielnice Krakowa.

Są to: Dzielnica XI – Pogórze Duchackie oraz Dzielnica XIII – Podgórze.

282148.png
282146.png

Dotychczas projekt obejmował dzielnice: VIII - Dębniki, IX - Borek Fałęcki-Łagiewniki oraz X - Swoszowice.

 

Wsparcie w formie profilaktyki, edukacji i  terapii odbywa się w  przy wykorzystaniu sieci koordynacji międzysektorowej wykorzystującej zasoby społeczności lokalnej. W zakresie projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących  deinstytucjonalizacji usług społecznych i medycznych. Projekt został zaplanowany do realizacji w lokalnym środowisku, w oparciu o model środowiskowych centrów zdrowia psychicznego, będący elementem współczesnej reformy psychiatrii dziecięcej.


Oprócz lidera, Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ, partnerami w projekcie są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który obsługuje infolinię dla mieszkańców dzielnic objętych działaniem Centrum oraz Wydział Edukacji UM Krakowa odpowiedzialny za utworzenie Zespołu Pierwszego Kontaktu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, którego głównym zadaniem jest nawiązanie relacji z rodziną, poznanie historii problemu i sieci
wsparcia społecznego oraz przygotowanie wstępnej konceptualizacji w podejściu bio-psycho-społecznym.

bottom of page