top of page

Zaczarowana rękawiczka

Ludowa ukraińska opowieść dla dzieci o zaczarowanej rękawiczce dała nazwę świetlicy dla dzieci z Ukrainy, którą planujemy otworzyć na początku kwietnia bieżącego roku. Legenda ta opowiada o rękawiczce zgubionej w lesie, w której zamieszkały kolejno mysz, żaba, lis i inne zwierzęta. Przy każdym kolejnym mieszkańcu wydawało się, że rękawiczka nie pomieści już nikogo więcej, jednak za każdym razem udawało się to, zgodnie z przesłaniem, że jeżeli chcemy, wystarczy miejsca na wszystkich, którzy tego potrzebują. Jakże trafna metafora obrazująca to, co od wybuchu wojny w Ukrainie dzieje się w naszym kraju...
Nasza świetlica oparta jest o Standardy Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców

(UN High Commissioner for Refugees UNHCR, 1994).

Standardy te opierają się na czterech założeniach: dzieci są podatne na skrzywdzenie, wrażliwe, są zależne i są w ciągłym rozwoju.

Wśród rodzajów zajęć, jakie chcemy zaproponować podopiecznym będą: zajęcia

kreatywne (malowanie, rysowanie, prace twórcze, ręczne), zajęcia rozwijające wyobraźnię, dramowe (teatrzyki, tańce, występy), fizyczne (sport, ruch, także aktywności specyficzne kulturowo), komunikacyjne (opowiadanie historii, tworzenie historii, grupy konwersacyjne), kompetencji życiowych (czytanie, liczenie, kwestie zdrowotne, rozwiązywanie problemów, kompetencje komunikacyjne), jak również czas wolny.


Tekst na podstawie opracowania Pani Olgi Badura-Matyja


Pokój i dobro!Comments


bottom of page