top of page

Zacni Goście w naszym Centrum!

Spotkanie z Rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. Andrzejem

Bednarczykiem i wspólna wizyta w Budynku IV B – siedzibie Centrum Zdrowia

Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, dalsze poszerzenie oferty świadczeń Szpitala dla

młodych pacjentów i wykorzystanie nowoczesnych technologii w leczeniu to najważniejsze

zagadnienia, jakie omówione zostały w czasie wizyty Wicemarszałka Województwa

Małopolskiego Łukasza Smółki w Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie,

która odbyła się w dniu dzisiejszym.


Po 9-ciu miesiącach od podpisania, w obecności Wicemarszałka Łukasza Smółki,

umowy o poszerzeniu i zacieśnieniu współpracy pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w

Krakowie i Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w dniu 26 maja 2021 r., można podziwiać efekty pierwszego większego wspólnego projektu - zaaranżowania przestrzeni Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe.

Na zdjęciach powyżej upamiętniono przekazanie przez prof. dr hab. Marka Błażuckiego Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz ASP szczegółowej dokumentacji przeprowadzonych działań na ręce pana Dyrektora Michała Tochowicza oraz pana Wicemarszałka Łukasza Smółki.


To konkretne działanie realizowali studenci Wydziału Architektury Wnętrz pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Błażuckiego oraz dr hab. Łukasza Sarnata –

odpowiednio Dziekana i Prodziekana Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. Ponadto studenci Akademii odbywali w Szpitalu praktyki inwentaryzacyjne.


W trakcie spotkania była mowa o kolejnych możliwych obszarach współpracy, takich jak na przykład opracowane kompleksowego systemu informacji, w tym informacji wizualnej na terenie zabytkowego zespołu szpitalno- parkowego w Krakowie Kobierzynie oraz aranżacji wnętrz kolejnego budynku, w którym wkrótce leczeni będą młodzi Pacjenci. Powodem wizyty Wicemarszałka Łukasza Smółki w Szpitalu Babińskiego jest planowane już wkrótce otwarcie kolejnego oddziału dla dzieci i młodzieży.

Szpital stara się wychodzić naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom mieszkańców regionu w zakresie zdrowia psychicznego oraz terapii uzależnień rozwijając świadczenia dla dzieci i młodzieży, a także realizując adresowany do młodych odbiorców program profilaktyki samobójstw „Tu decydujesz, jak reagujesz”.


Comments


bottom of page