top of page

W grupie siła!

Nie od dziś wiadomo, że terapia grupowa jest niezwykle cennym doświadczeniem, które wspomaga proces zdrowienia. Jest szansą na to, aby w bezpiecznych warunkach przyjrzeć się własnym trudnościom i w atmosferze życzliwości stawić im czoła. Efekt synergii w pracy grupowej powoduje, że jeden plus jeden równa się więcej niż dwa! Wspólna praca, praca grupowa daje bowiem takie korzyści jakich nie sposób osiągnąć w pojedynkę.

Terapia wielorodzinna łączy zasady i techniki systemowej terapii rodzin z terapią grupową. Jest odpowiedzią na trudności, jakie pojawiły się w naszym Centrum podczas prób prowadzenia tradycyjnej terapii rodzin.


W związku z tym, że bardzo wiele dzieci i młodzieży cierpi na zaburzenia psychiczne, a są oni mocno zależni od kontekstu rodzinnego, ilość zgłoszeń do terapii rodzin jest bardzo duża.

Czas trwania terapii jest długi, więc kolejka oczekujących ogromna – obecnie 17 rodzin.

Wielu rodziców boryka się z własnymi problemami psychicznymi, co sprawia, że nie są gotowi na tak głębokie i całościowe oddziaływanie, jakim jest tradycyjna terapia rodzinna.

W takim przypadku rodzina przerywa terapię, a dziecko w dalszym ciągu cierpi żyjąc w dysfunkcjonalnym środowisku. – 7 przypadków w ciągu pół roku.


Terapia wielorodzinna jest uznaną metodą naukową stworzoną przez prof. Eia Aisena w Marlborough Family Service, który szkolił specjalistów z Kliniki Psychoterapii Collegium Medicum UJ. Wiele artykułów naukowych potwierdza jej skuteczność.


Terapia tą metodą trwa krótko – 7 trzygodzinnych spotkań co 2 tygodnie. Pomiędzy sesjami terapeuci muszą zaprojektować ćwiczenia na następną sesję – trzy godziny.

Jest odpowiednia dla rodzin, które nie potrafią bądź nie chcą głębiej analizować swoich trudności, ponieważ opiera się na wykonywaniu ćwiczeń i informacjach zwrotnych od innych uczestników z podobnym problemem. Jest bardzo wydajną metodą terapii, ponieważ pozwala przy udziale 3 lub 4 psychoterapeutów równocześnie objąć opieką od 5 do 8 rodzin.


Dr n. med. Agnieszka Lelek jest psychologiem psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem w

terapii rodzin. Została przeszkolona przez prof. Aisena i prowadziła z sukcesem wiele grup

wielorodzinnych. Wydaje się, że terapia wielorodzinna jest adekwatną, zgodną z najnowszymi doniesieniami naukowymi formą odpowiedzi na palące problemy Centrum.

bottom of page