top of page

Praca szuka człowieka!

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie zatrudni specjalistów w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Szczegóły oferty znajdziecie w tekście poniżej

Poszukujemy:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży

 • Psychologów – z min. rocznym doświadczeniem w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży, z uprawnieniami do wykonywania testów psychometrycznych

 • Psychoterapeutów – osoby z certyfikatem psychoterapeuty z min. 220h szkoleń i kursów z psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoby po ukończeniu min. 2 roku szkolenia w tym 360h stażu z psychoterapii dzieci i młodzieży

 • Terapeutów Środowiskowych - osoby posiadające certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2153, z późn. zm.) lub osoby w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osoby z udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą

 • Wychowawców do Hostelu – (psycholog, psychoterapeuta, pielęgniarka) posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako wychowawca albo jako personel medyczny w strukturach oddziału lub hostelu

Prosimy o zgłoszenia mailowe na adres rekrutacja@babinski.pl


Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać : CV, List motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń, kursów i staży, oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą np. zaświadczenia o zatrudnieniu).

W aplikacji prosimy zaznaczyć preferowany wymiar zatrudnienia oraz możliwy termin rozpoczęcia współpracy.


Oferujemy :

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

 • możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego

 • pracę w innowacyjnej formule kompleksowej opieki nad pacjentem pod stałą superwizją

 • wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia

 • elastyczny system czasu pracy

 • współpracę z podmiotami zewnętrznymi


W aplikacji prosimy umieścić podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Comentários


bottom of page