top of page

Podsumowanie konferencji pod hasłem: "W środowisku..."

W dniu 6 listopada odbyła się konferencja podsumowująca działania naszego Centrum! Zarówno prelekcje, jak również warsztaty były dla nas niezwykle cennym doświadczeniem!W Konferencji uczestniczyli obok pracowników Centrum także superwizorzy, pedagodzy, psycholodzy i psychiatrzy dziecięcy. Gośćmi specjalnymi były panie Julia Granville i Robin Solomon z Londyńskiego ośrodka psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, które przedstawiły swoje doświadczenia w pracy środowiskowej.


DziękujeMY Wszystkim za liczny udział!

Comments


bottom of page