top of page

Ach! Cóż to był za rok!

Dziesiątego września minął rok odkąd Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe, oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. Ten jubileusz to dla nas ważne wydarzenie, które jest wspaniałą okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w zrealizowanie tego projektu.


Powstanie Centrum to sukces bardzo wielu osób.

Nie sposób wymienić wszystkich.

Chcemy jednak wyrazić słowa wdzięczności i uznania wszystkim tym, którzy przyczynili się i nadal przyczyniają do powstania i rozwoju naszego Centrum. Jesteśmy dumni z minionego roku i z tego, jak wspaniałe owoce wydała nasza wspólna praca na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

DziękujeMY!

Razem możemy unieść więcej!bottom of page