top of page

Poradnia Psychologiczna

Poradnia pierwszego poziomu w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-20:00

Naszą opieką obejmujemy dzieci i młodzież do 21 roku życia oraz ich rodziców, opiekunów, nauczycieli czy wychowawców.

Team work-bro.png
Kotwica 1

Nasze działania

Zespół złożony jest z terapeutów czerpiących w swojej pracy z różnych podejść terapeutycznych. Kadra obejmuje psychologów, terapeutów środowiskowych, psychoterapeutów psychodynamicznych, systemowych czy poznawczo-behawioralnych. Aby kompleksowo dbać o pacjenta, ściśle współpracujemy z Zespołem Pierwszego Kontaktu oraz Poradnią II poziomu.

Ważnym elementem naszej pracy są działania środowiskowe. Chętnie podejmujemy współpracę z otoczeniem rodzinnym oraz rówieśniczym, szkołami, klubami sportowymi, domami kultury, organizacjami lub innymi instytucjami, które są zaangażowane w życie młodego człowieka. Terapeuci udzielają wsparcia, motywują do zmiany, wyjaśniają kwestie związane z rozwojem dziecka i nastolatka, zapraszając do wspólnej pracy/współpracy osoby z otoczenia uczestnika oraz podtrzymując relacje istotne dla jego dalszego zdrowienia.

Do naszych działań można zaliczyć grupy terapeutyczne, które tworzone są z uwzględnieniem wieku i problematyki uczestników, grupy świetlicowo-podwórkowe, grupy wsparcia dla opiekunów, rodziców, i specjalistów. Prowadzimy także psychoterapię indywidualną, grupową oraz rodzinną. W ramach konsultacji psychologicznych udzielamy również wsparcia uczestnikom i współpracującym z nimi specjalistom. Podjęte działania dobierane są indywidualnie do każdego uczestnika projektu (przy współpracy z Zespołem Pierwszego Kontaktu). Uczestnikowi przez czas udziału w projekcie towarzyszy Case Manager wyłoniony z Zespołu Pierwszego Kontaktu.

bottom of page