top of page

Oddział dzienny

Oddział Dzienny Rehabilitacyjny w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:30-14:30.

Oddział jest oddziałem terapeutycznym przeznaczonym dla młodzieży w wieku od 11 do 15 lat.

Autism-bro.png

Nasze działania

Oddział dzienny przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży przejawiającej trudności w zakresie emocji i zachowania, które utrudniają funkcjonowanie w rodzinie, grupie rówieśniczej i szkole.

Organizacja pracy w oddziale opiera się na działaniu interdyscyplinarnego zespołu leczącego. W skład zespołu wchodzą: lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholodzy - psychoterapeuci, terapeuci zajęciowi, pielęgniarka, dietetyk kliniczny, nauczyciel wychowawca, fizjoterapeuta. Decyzja o podjęciu leczenia jest dobrowolna. Proces terapii w oddziale wymaga własnej motywacji i zaangażowania pacjenta oraz ścisłej współpracy ze strony jego rodziny.

Czas trwania pobytu mieści się w przedziale od 6 do 10 miesięcy. Obowiązek szkolny jest realizowany w ramach indywidualnego toku nauczania w szkole macierzystej.
Oddziaływania terapeutyczne obejmują: psychoterapię grupowa, indywidualną, społeczność terapeutyczną, konsultacje rodzinne, terapię zajęciową, arteterapię, muzykoterapię, techniki relaksacyjne, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia z wychowawcą, warsztaty kulinarne oraz konsultacje z dietetykiem.

bottom of page