top of page

Infolinia

Zespół infolinii działa od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 20:00, pod numerem telefonu:

+48 726 204 176 

Zespół Infolinii udzieli Państwu wszelkich informacji na temat działania Centrum i pomoże w podjęciu decyzji o przystąpieniu do projektu.

Call center-bro (1).png

Nasze działania

Pracownicy infolinii (ZI) tworzą zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej. Zadaniem ZI jest telefoniczna weryfikacja czy zgłaszana osoba kwalifikuje się do uczestnictwa w projekcie (wymogi formalne), zebranie informacji o jej trudnościach i problemach a następnie przekazanie kompletu informacji do Zespołu Pierwszego Kontaktu (ZPK) w celu uruchomienia wsparcia.

Dodatkowe informacje

Do udzielenia wsparcia w ramach projektu kwalifikuje się każda osoba w wieku do 18 roku życia

(do 21 r.ż. jeśli nadal realizuje obowiązek szkolny) doświadczająca kryzysu zamieszkała na terenie działania centrum – Dzielnica VIII, IX i X.

Zgłaszać można się osobiście (osoby pełnoletnie) lub za pośrednictwem rodzica bądź opiekuna prawnego (osoby poniżej 18 lat).

W trakcie rozmowy zostaną zebrane informacje na temat aktualnej sytuacji osoby potrzebującej pomocy, zostanie sprecyzowany problem z jakim się zmaga oraz określony stopień nasilenia kryzysu.

Do celów rekrutacji, zostaną zebrane również podstawowe dane osobowe: imię, nazwisko, wiek oraz miejsce zamieszkania. Niezbędne jest udzielenie zgody na ich przetwarzanie. (W przypadku zgłoszenia dziecka przez rodzica lub opiekuna – również dane Osoby Zgłaszającej).

Po zakończonej rozmowie zgłoszenie zostaje przekazane do Zespołu Pierwszego Kontaktu (ZPK).

ZPK nawiązuje kontakt z osobą potrzebującą do 72h od przyjęcia zgłoszenia.

bottom of page