top of page

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży  do 21 roku życia oraz ich rodzin, które zostały zakwalifikowane przez specjalistów z Zespołu Pierwszego Kontaktu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach godz. 8.00-20.00

Telefon do rejestracji działającej w godzinach pracy poradni: (12) 65 24 500

Mental health-bro (1).png

Nasze działania

W skład zespołu  leczącego wchodzą : lekarze specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologowie i psychoterapeuci. Terapeuci pracują w podejściu psychodynamicznym, systemowym i  poznawczo- behawioralnym.

Leczenie w poradni jest oparte o  oddziaływania psychoterapeutyczne prowadzone  w  formie terapii indywidualnej, grupowej oraz terapii rodzinnej.

W połączeniu z oddziaływaniami psychologicznymi prowadzona jest diagnoza i terapia psychiatryczna ( medyczna oraz farmakoterapia).

Zespół poradni pracuje pod stałą superwizją. Superwizorem poradni jest lek.med. Tomasz Ptak, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

W celu rozpoczęcia leczenia w poradni pacjent lub jego rodzina zgłasza się do psychoterapeuty, psychologa lub lekarza psychiatry w terminie ustalonym w rejestracji.

bottom of page