top of page

Hostel

Jest to ośrodek okresowej opieki całodobowej będący jedną z trzech jednostek Centrum. Hostel przewidziany jest dla osób powyżej 16 roku życia będących w kryzysie psychicznym. Do hostelu przyjmowani są pacjenci skierowani przez specjalistów Centrum.

Starry window-rafiki.png

Nasze działania

Zakwalifikowane osoby w trakcie pobytu w hostelu obowiązuje Regulamin Hostelu, który podpisują w momencie przyjęcia. W ciągu dnia uczestnicy projektu realizują obowiązek szkolny w szkole macierzystej lub uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach Oddziału Dziennego.

Pobyt w hostelu jest połączony z oddziaływaniami terapeutycznymi w ramach Oddziału skierowanymi do nastolatka i jego rodziny. W godzinach popołudniowych i nocnych opiekę nad mieszkańcami hostelu sprawuje wychowawca.

Otwarcie hostelu planowane jest w 2022 roku.

bottom of page