top of page

Zespół Pierwszego Kontaktu

Głównymi zadaniami Zespołu Pierwszego Kontaktu jest nawiązanie relacji z rodziną,

poznanie historii problemu i sieci wsparcia społecznego oraz

przygotowanie wstępnej konceptualizacji w podejściu bio-psycho-społecznym.

Reset password-bro.png

Nasze działania

Praca ZPK  polega na przyjęciu zlecenia od Zespołu Infolinii i podjęciu pierwszego kontaktu z osobą zgłaszającą problem, a w przypadku niepełnoletnich - z ich opiekunami prawnymi. Pierwsze spotkanie, co do zasady i zgodzie obu stron, odbywa się w domu rodziny i przeprowadzane jest zgodnie z zasadami Dialogu Otwartego. Po wstępnej konceptualizacji zespół przekazuje uczestnika - w zależności od stopnia nasilenia objawów i rodzaju zgłaszanych trudności - do zespołów z poziomu I lub II. Za całościowe prowadzenie rodziny w procesie zdrowienia odpowiedzialny jest Case Manager.

W skład Zespołu Pierwszego Kontaktu (ZPK) wchodzi pięciu pracowników zatrudnionych w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Krakowie.

bottom of page